TX Nefario - шаблон joomla Форекс

Domeną Kancelarii jest działanie w sposób dynamiczny, prosty i skuteczny. Będąc świadomym, że problemy przed jakimi stają Klienci nie są jednowymiarowe Kancelaria zapewnia rzetelną obsługę prawną zarówno:

  na etapie przedprocesowym m.in. udzielając porad prawnych czy wsparcia w negocjacjach,
  na etapie postępowania sądowego m.in. sporządzając pisma procesowe czy reprezentując przed sądem,
  zapewniając efektywne postępowanie windykacyjne.
"Ideą, która przyświeca pracy Kancelarii jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej obsługi prawnej dla wszystkich. Wierzymy we współpracę opartą na zaufaniu i przejrzystych zasadach."

 

Albert Kuźmiński

Radca Prawny

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w zakresie:

prawa cywilnego
m.in. w sprawach spadkowych, o stwierdzenie zasiedzenia, dotyczących służebności czy zapłaty oraz realizacji umów i odszkodowań
prawa pracy
m.in. sprawy o przywrócenie do pracy, dochodzenie odszkodowań z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, ekwiwalentów, odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu, prawa ubezpieczeń społecznych (w sprawach emerytur, rent, zasiłków)
prawa rodzinnego i spadkowego
m.in. sprawach rozwodowych, dotyczących roszczeń alimentacyjnych, o ustalenie, wykonywanie i zmianę kontaktów z dzieckiem
prawa administracyjnego
m.in. reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej (ZUS,US) jak i przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.
PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH
m.in. zakładanie i bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych (uchwał, regulaminów), przygotowywanie umów związanych z bieżącą działalnością spółki.
windykacji wierzytelności
skuteczna windykacja należności od dłużników.